Vergi hakimi yarışması 2024, 146 yer: gereksinimler, başvuru

ahmetbeyler

New member
Adaylara aşağıdakilerden oluşan bir test verilecektir: çoktan seçmeli sorular aşağıdaki konularla ilgilidir: medeni hukuk, medeni usul hukuku, vergi hukuku, vergi usul hukuku ve ticaret hukuku. Her konu için 15 soru bulunmaktadır. Her soru, bir soru ve ardından yalnızca biri doğru olan 4 cevaptan oluşur. Yanıt vermek için maksimum 60 dakika süreniz olacak.
Ön seçim testi, bilgisayarlı araçların yardımıyla merkezi olmayan yerlerde ve farklı oturum tarihlerinde yapılabilir. Yayınlanan genelgeyle Resmi günlük – 4. Özel Seri 27 Eylül 2024 tarihinde komisyon tarafından onaylanan soruların ve ön eleme sınavı günlüğünün yayınlanmasına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Bu teste katılmamak otomatik olarak yarışmadan çıkarılma ile sonuçlanacaktır. Test boyunca, Adaylar birbirleriyle iletişim kuramayacak veya kodlardan, düzenleyici koleksiyonlardan, sözlüklerden, metinlerden, notlardan yararlanamayacaktır. her türlü cep telefonu ve bilgi depolamaya veya veri aktarmaya uygun her türlü araç. Ön seçmeli testin değerlendirmesi aşağıdaki puanların verilmesiyle gerçekleştirilecektir: Her doğru cevap için 1 puan; her yanlış veya çoklu cevap için eksi 0,33; Cevap vermeyen her kişi için 0 puan. Yalnızca ön eleme sınavını geçenler yazılı sınava kabul edilecektir.
 
Üst